Kytice z kvetov z vlastných polí. To je kvet.
A kytica putovala do správnych rúk...